زاموفیلیا

تومان 180,000

زاموفیلیا گیاهی بسیار زیبا و بومی سرزمین های افریقایی است. و برای نگه داری آسان آن و همچنین چینش و گونه برگ ها دل گیاه دوستان را برده است.

زاموفیلیا
گیاهی بسیار زیبا و بومی سرزمین های افریقایی است.
و برای نگه داری آسان آن و همچنین چینش و گونه برگ ها دل گیاه دوستان را برده است.
اگر بتوانید بهترین ها را برای این گیاه فراهم آورید؛ شانس دیدن گل های زرد وسفید آن را دارید.
گیاهی بسیار استوار است و چند گونه بسیار شگفت انگیز مانند زاموفیلیای مشکی، ابلق و پاکوتاه دارد.
پالایش کننده هواست.
برای این که زهراگین است؛ باید دور از دسترس جانداران خانگی و کودکان باشد.
روشنایی: هر چه بیشتر باشد بهتر است ولی روشنایی سرراست خورشید و همچنین گرمای بسیار، گیاه را از میان می برد.
دما: دمای اتاق دلنشین است ولی بهترین دما برای آن ۳۰ درجه و کمترین دما ۸ درجه می باشد.
آبیاری هفته ای یک بار در تابستان و دو هفته ای یک بار در زمستان بس است. آب بسیار، از میان رفتن ریزوم را در پی دارد.
کود: بهترین کود برای آن کود مخصوص گیاهان آپارتمانی و باغی #رویش است.
خاک: آمیخته خاک باغچه و پرلیت با زهکشی خوب بهترین گزینه است.

نظری نوشته نشده است

ارسال پیام