کود مخصوص گیاهان آپارتمانی رویش

تومان 11,000

کود مخصوص برای گیاهان آپارتمانی ( بنسای ، شفلرا ، سانسوریا ، یوکا )

کود مخصوص بامبو رویش

تومان 10,000

کود مخصوص بامبو رویش

کود مخصوص گل دهی

تومان 10,000

کود مخصوص گل دهی

تومان 10,000

برخی از گیاهان برای گل دهی نیاز به تقویت و کود دارند . این کود مخوص گیاهانی می‌باشد که در گل دهی مشکل دارند

کود مخصوص کاکتوس

تومان 10,000

کود مخصوص کاکتوس