کاج مطبق Norfolk island pine

تومان 200,000

این گیاه بومی جزیره ای در استرالیا بنام نورفولک است.گیاهی است سوزنی برگ زیبا و از خانواده ی آراکریاسه می باشد. این گیاه در طبیعت رشد زیادی دارد‌ ولی در گلدان به ندرت به ۱۵۰سانت میرسد.

آفروبیا تریگونا

تومان 600,000

آفروبیا تریگونا

تومان 600,000

خاستگاه این گیاه گوشتی غرب افریقا است و بیشتر در مناطق خشک و کویری دیده می شود.این گیاه زیبا گونه های متفاوتی دارد و در طبیعت به رنگ های متنوعی دیده می شود

فیکوس الاستیکا

تومان 400,000

فیکوس الاستیکا

تومان 400,000

فیکوس الاستیکا خاستگاه این گیاه زیبا آسیای استوایی است.